Memòria del Centre Premi Literari Infantil “Foia de Castalla” – I –

1 Premi Literari Foia de Castalla

Dins de l’àmbit general de la cultura, des del Centre Cultural Castellut sempre hem estat conscienciats de què les llengües moren per no usar-les els seus parlants. Si tots els valencianoparlants fórem conscients d’aquesta premissa i estiguérem – i ens mostràrem- orgullosos de la nostra llengua, la situació d’aquesta seria molt millor. Doncs bé, conscients de què es necessitava algun tipus d’al·licient per estimular el seu ús, es va crear el Premi Literari Infantil “Foia de Castalla”, amb el qual es pretenia incentivar l’ús escrit de la nostra llengua i facilitar als ensenyants un estímul per desenvolupar la creativitat en els seus alumnes .

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Des del 1981 fins al 2007 se’n van fer 26 edicions. El seu àmbit eren els quatre pobles de la Foia. Uns dos-cents alumnes participaven en cada edició, de mitjana. L’esgotament dels organitzadors i l’aparició d’altres alternatives van posar fi a aquest certamen literari.

Anualment es feia la convocatòria, s’arreplegaven les obres, es buscava un jurat, s’adquirien els llibres dels premis, es buscaven col·laboradors, es procedia a la lectura i selecció de les obretes, s’organitzava l’acte de lliurament dels premis –quasi sempre amb una obra de teatre en valencià, difícil també -, tot intentant dotar de normalitat un aspecte tan normal – o que deuria ser normal- com és el de la creació literària, l’assistència a una representació teatral i la lectura de llibres destinats a un públic infantil-juvenil, tot en la llengua pròpia.

3 Premi Literari Foia de Castalla

Ara és l’hora en què encara no hem aconseguit viure en casa nostra en la nostra llengua. Després de la persecució política de la dictadura, la mort per inanició sembla ser la consigna. Una llengua minoritzada com la nostra, si no s’actua potenciant-ne el seu ús, està condemnada. Són massa les forces en contra. Per això, i molt més, des del Centre Cultural Castellut seguim lluitant per intentar aconseguir un estatus de normalitat que encara tenim molt lluny.

Un agraïment molt gran a tots els organitzadors, col·laboradors, professors, participants i jurats que van fer possible aquest fantàstic concurs.

En pròxims lliuraments anirem completant aquest fragment de la nostra Memòria.

Centre Cultural Castellut agost 2016

 
Google has deprecated the Picasa API. Please consider switching over to Google Photos