Centre Cultural Castellut

I Setmana Verda - Del 8 al 14 de novembre de 1991 2

I Setmana Verda – Del 8 al 14 de novembre de 1991

I Setmana Verda - Del 8 al 14 de novembre de 1991 3

Cartell de la primera Setmana Verda organtizada pel Centre Cultural Castellut al novembre de 1991 i en col·laboració amb el Grup Ecologista “La Carrasca”.