Calendari 2005: La febre de la construcció

Calendari del Centre Cultural Castellut de l’any 2005 on es mostren imatges de la febre constructora d’aquells anys i extractes reflexius sobre el que estàvem fent aleshores.

 

Tzu Kung, deixeble de Confuci, de tornada del seu viatge al sud, va trobar un vellet treballant a la seua horteta. Amb gran fatiga, entrava en un pou  per una galeria i eixa d’ella amb un poal ple d’aigua per a regar.  Tzu Kung li va suggerir que utilitzara un artefacte que, amb menys treball, li donaria molt millor resultat. L’hortolà posant mala cara li va dir en to de burla: “li vaig sentir dir al meu mestre que qui té aparells amb artificis té activitats artificioses. I qui actua amb artificis és segur que té un cor amb artificis. Amb un cor amb artificis al teu pit el que és pur i senzill no serà a la teua disposició. Si la puresa i la senzillesa no són a la teua disposició l’abissal i el vital es desequilibrarà.  Aleshores el Tao no et sustentarà. No és que jo ignore aquestos artefactes, és que m’avergonyiria d’usar-los.

“Original té a veure amb tornar a l’origen”