Centre Cultural Castellut

El Calendari del Centre 2021: març i les torres de l'Horta d'Alacant 2

El Calendari del Centre 2021: març i les torres de l’Horta d’Alacant

Les torres de l’Horta d’Alacant són una mostra espectacular de la riquesa patrimonial d’aquesta zona, privilegiada al llarg de la Història. La manca d’autoestima de massa governants –i l’especulació salvatge- han impedit que ens arribaren totes les que hi havia i en bon estat; malgrat tot, encara en queden una trentena i són un conjunt molt destacat del nostre Patrimoni que mereix ser conegut i recuperat.