Setmana d’Homenatge a Enric Valor 17-23 setembre 1984

homenatge a Valor