Centre Cultural Castellut

Presentació d'"Els parlars valencians" a Castalla, 8-2-19 2

Presentació d'”Els parlars valencians” a Castalla, 8-2-19

Presentació d'"Els parlars valencians" a Castalla, 8-2-19 3

Un profund estudi sobre la nostra llengua a les nostres comarques

Aquest llibre és el resultat de milers d’entrevistes a la gent major, fetes a més de 300 pobles valencians que han donat lloc a tesines i tesis doctorals dels seus autors, Vicent Beltran i Carles Segura-Llopes, com a mostra de la seua estima per la llengua pròpia. La tan utilitzada pregunta “això com es diu al teu poble…? que tots hem fet en repetides ocasions, ells l’han duta al seu extrem, amb qüestionaris molt detallats, que han plasmat en un Atles Lingüístic de més de 50 mapes a tot color on s’arrepleguen les varietats lingüístiques del nostre País, que sorprenen pel seu contingut.

L’objectiu és que la gent se n’adone que la seua forma de parlar és igual de bona que qualsevol altra, de manera que es potencie l’autoestima dels parlants i l’orgull de les peculiaritats de cada poble i la riquesa que això representa per a la nostra llengua. Cal acabar amb l’autoodi que ens han inculcat al llarg de tantes generacions i mostrar-nos orgullosos de tenir una llengua pròpia tan rica i diversa i, sobretot, usar-la sempre en la nostra terra.

Accessible a tot el públic, “Els parlars valencians” està estructurada en quatre parts: una visió general, una classificació de les variants, altra amb fonètica, morfosintaxi i lèxic, i l’atles ; la seua rigorositat ha possibilitat la bona acollida que ha tingut entre el públic, i motivat el que  haja rebut el Premi de Lexicografia i Onomàstica Joan Coromines 2017.

És un privilegi per a Centre Cultural Castellut poder presentar aquest llibre a tots els parlants, estudiosos i amants de la nostra llengua.

No deveu perdre-vos aquesta activitat. Us esperem a la Casa de Cultura de Castalla, el 8.2.19, a les 20h!

Centre Cultural Castellut – febrer 2019