Centre Cultural Castellut

No Oblidem Proposta Didàctica

Interessant presentació de la proposta didàctica “No Oblidem”

NO OBLIDEM. República, Guerra i Repressió a l’Alcoià i el Comtat” és el títol de la unitat didàctica que han creat els professors de Geografia i Història Àlex Barber Miró i Diego L. Fernández Vilaplana, amb la col·laboració de Romà Sánchez, que ha fet les il·lustracions.

La Sala Jove de la Casa de Cultura va acollir la presentació d’aquest material històric i social tan interessant el proppassat divendres 11 de febrer.

Àlex Barber i Rafa Enguix, els professors que van intervenir, van ser presentats per Salvador Llinares davant la huitantena de persones que hi van assistir (una xifra extraordinària per a un acte cultural en plena pandèmia).

El primer torn va ser per a Rafa Enguix, que va parlar dels fets que motivaren la creació de la unitat i de l’objectiu que aquesta persegueix, que no és altre que donar a conéixer millor un període crucial de la nostra història que sovint és o bé ignorat o bé es minimitza la seua importància, ja que en tot l’ensenyament secundari només s’estudia al final del temari de 4t d’ESO. Una altra finalitat és centrar els esdeveniments d’aquest període en allò més immediat, és a dir, en les nostres comarques i pobles, la qual cosa permet veure aquests fets històrics amb més detall i proximitat, cosa que fa que ens familiaritzem amb ells i que prenguen protagonisme algunes anècdotes i curiositats.

Interessant presentació de la proposta didàctica "No Oblidem" 1

Seguidament, va prendre la paraula Àlex Barber, que va dedicar la seua intervenció (amb algunes puntualitzacions de Rafa Enguix) a explicar sumàriament el contingut de la unitat didàctica. Una primera part, d’àmbit més general, fa un repàs concís per la Segona República, la guerra, la repressió, l’exili, la deportació, la resistència i la dictadura. La segona part, molt més llarga, se centra en les comarques de l’Alcoià i el Comtat, i fa un recorregut per la proclamació de la II República, l’inici de la Guerra Civil, les col·lectivitzacions, els bombardejos, la repressió republicana, el final de la guerra, la repressió dels sublevats, els deportats, els maquis, l’estraperlo, etc.

El treball està organitzat i produït pel Fòrum per la Memòria Històrica i Democràtica a Cocentaina. La dedicatòria és ben significativa: “a les víctimes del feixisme i a les persones que donaren la vida per la democràcia i la llibertat”.

Acabada la intervenció dels dos ponents, les germanes Rosa i Assumpta Mira van recitar el bell poema “Memòria Viva”, del poeta de Muro Joan Jordà i Sanchis.

Algunes intervencions del públic (a destacar la d’un regidor socialista de l’Ajuntament d’Alacant que va assistir) van tancar aquest acte inoblidable.