Centre Cultural Castellut

Energia solar, sí, però amb trellat i respecte pel medi ambient 2

Energia solar, sí, però amb trellat i respecte pel medi ambient

El passat dia 26 de Juny va tenir lloc una taula redona amb el títol: “Energia Solar sí, però com?”.

 

L’objectiu era informar els ciutadans i, si esqueia, obrir un debat col·lectiu al voltant de les nombroses sol·licituds d’instal·lació de centrals solars fotovoltaiques (els anomenats “horts solars”) en el nostre terme municipal.

Varen participar Antonio Bernabeu, Alcalde de Castalla, Carles Arnal, biòleg portaveu de Bosc Viu, Eloy Bordera, director tècnic d’IJES Solar i Oscar Reche, president del Celler Cooperatiu de Castalla. Va actuar de moderador Enric Barba.

El debat es plantejà en clau local. De fet tots els ponents, llevat de Carles Arnal, son gent de Castalla.

Entre tot el que es va parlar, comente alguns dels punts tractats:

Eloy, amb una gran experiència en este àmbit, ens va explicar què és una central fotovoltaica, com pot afectar físicament a l’entorn rural.

Òscar ens va transmetre el sentir de la gent del camp i les perspectives que obrin o tanquen estes instal·lacions als propietaris de terrenys.

Energia solar, sí, però amb trellat i respecte pel medi ambient 3

Carles Arnal, des de l’òptica de les organitzacions ecologistes, ens parlà de què tothom volem energia solar, però evitant la destrucció del medi natural i també de la conveniència de que les iniciatives en este sentit estiguen orientades a un benefici de proximitat.

I Antonio, el nostre alcalde va exposar els passos duts a terme des de l’Ajuntament, estudiar els projectes presentats i elaborar propostes que farà públiques per al seu debat, tan bon punt estiguen definides i redactades.

Després hi hagué un espai on els assistents varen manifestar les seues opinions i preguntes als ponents.

Al final va quedar palés que pràcticament tothom tenim una opinió prou semblant de la qüestió i remem pràcticament en la mateixa direcció: volem energia solar, però respectant el nostre entorn, no amb instal·lacions immenses.